StartSnitträntor

SNITTRÄNTOR PÅ BOLÅN

– jämför genomsnittsräntor för bolån

Här kan du jämföra snitträntor samt listräntor för bolån hos alla svenska banker. Hitta aktuella och historiska genomsnittsräntor för olika bindningstider.

Loading

Snitträntor – Jämför genomsnittsräntor för bolån

Jämför snitträntor och hitta aktuella genomsnittsräntor på bolån

Om tjänsten – Jämför snitträntor på bolån

Med denna tjänst kan du jämföra aktuella samt historiska snitträntor på bolån hos Sveriges banker, bolåneinstitut och bolåneförmedlare. Få en bra översikt över alla faktiska genomsnittsräntor på bolån med denna kostnadsfria jämförelse.

Vad är snitträntor?

Snittränta är den faktiska ränta som genomsnittet av ett bolåneinstituts kunder betalat under en given period och bindningstid dvs den aktuella listräntan banken har (utgångspriset) minus förhandlade rabatter.

Funderar du på att ta ett nytt bolån kan du jämföra de olika bankernas snitträntor med varandra för att se hur bra ett eventuellt erbjudande du fått är.

Har du redan ett bostadslån kan du jämföra din bolåneränta och se hur den står sig mot andra kunders genomsnittliga ränta hos samma bank. Du kan också använda snitträntorna som ett argument när du ska förhandla om ett bolån.

Med hjälp av snitträntorna kan du alltså se vad genomsnittet av en banks kunder haft för ränta under en viss given tid.

Från och med 1 juni 2015 började den nya regeln från Finansinspektionen gälla som ställer krav på att landets banker, bolåneinstitut och övriga företag som erbjuder bostadslån offentliggör sina verkliga snitträntor på bolån.

Syftet med kravet är att öka transparensen på bolånemarknaden och tvinga bankerna att bättre motivera varför du som kund erbjuds en viss bolåneränta.

Snitträntan ska publiceras senast fem arbetsdagar efter varje månads utgång och gäller föregående månads bolånestock och snitt dvs de första boräntorna som publicerades med den nya regeln i juni 2015 gällde maj månad.

Skillnaden mellan listränta och snittränta

I jämförelsen ovan ser du att du kan välja mellan att sortera på listräntor och snitträntor.

Listräntan är den ränta som ”alla” kunder kan få låna till hos banken. Eftersom bolåneräntor oftast är förhandlingsbara betyder det att räntorna som erbjuds varierar från kund till kund. Snitträntan visar alltså det genomsnitt som bolånekunderna haft i ränta hos bolåneinstitutet under en viss given period och bindningstid.

Som du märker är skillnaderna ofta stora mellan listräntorna som bankerna erbjuder och de faktiska genomsnittsräntorna.

De bästa räntorna får du oftast om du prutar och förhandlar om ditt bolån samtidigt som du har en låg belåning och kan visa att du klarar av att betala räntor och amorteringar.

Så jämför du genomsnittsräntor på bolån

  1. Börja med att välja om du vill sortera jämförelsen utifrån listränta eller snittränta
  2. Välj vilken bindningstid du vill titta på genom att trycka på rubriken i kolumnen (3 mån, 1 år, 2 år osv)
  3. Förvalt är bindningstider på 3 mån till 2 år men genom att trycka på de ljusblåa fälten kan du även få fram längre bindningstider upp till 10 år

Du kan enkelt och smidigt ta fram historiska snitträntor bakåt i tiden genom att välja en annan månad än den som är förvald i rutan ovan.

Viktigt att tänka på när du jämför snitträntor

Eftersom de faktiska bolåneräntorna redovisas en månad i efterhand medan listpriserna är dagsaktuella går det inte att göra en jämförelse rakt av mellan de båda för att se skillnaderna hos ett givet bolåneinstitut. Mycket kan ha hänt med räntorna under en månad.

Jämförelsen lämpar sig bäst för att titta på hur snitträntorna är hos olika bolåneinstitut under en viss given bindningstid. Tjänsten hjälper dig även se vilken snittränta andra kunder haft i den bank du har. Leta fram vilken ränta du haft senaste månaden och jämför med snitträntan ovan. Hur står sig din ränta?

Alla bolåneinstitut erbjuder inte lån för samtliga bindningstider ovan. Detta ser du genom att ett streck (-) finns där en räntesats annars hade synts.

Samma snittränta oavsett bostad

Bindningstider

I tjänsten ovan kan du jämföra snitträntor för den rörliga tremånadersräntan samt bundna fasta räntor på 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, 7 år, 8 år ända upp till 10 år.

Så utnyttjar du snitträntorna till din fördel

Ta hjälp av de verkliga bolåneräntorna ovan när du ska förhandla om bolån. Som du ser är skillnaderna stora mellan långivarna. Har du en högre ränta än snittet? Be att få en förklaring om varför hos banken och nöj dig aldrig med listräntan.

Snitträntorna kan du använda när du ska:

  • Ta ett nytt bolån
  • Förhandla om ditt bolån och vill ha ett bra argument för din sak
  • Flytta ditt bolån till en annan bank

Stora ränteskillnader

När regeln trädde i kraft juni 2015 och maj månads siffror publicerades visade det på mycket stora skillnader mellan de högsta och lägsta snitträntorna. För ett rörligt tremånaderslån skiljde det så mycket som 0,46 procentenheter mellan den dåvarande billigaste banken och den dyraste.

Det lönar sig alltså att jämföra bankernas snitträntor på bolån och se var du kan få en bra ränta!

Bolagen i jämförelsen – Snitträntor på bolån

I tabellen hittar du följande banker, bolåneinstitut och bolåneförmedlare:

Danske Bank, Handelsbanken, Hypoteket, ICA Banken, Ikano Bank, Landshypotek Bank, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB, SEB, Skandia, Stabelo, och Swedbank.

Snitträntor – Aktuella snitträntor på bolån

Bolag 3 mån 1 år 2 år
Danske Bank 4,42 % 4,56 % 3,88 %
Handelsbanken 4,60 % 4,52 % 4,00 %
Hypoteket 4,68 % 4,62 % 4,04 %
ICA Banken 4,47 % 4,34 % 3,78 %
Ikano Bank 4,47 % 4,19 % 3,78 %
Landshypotek Bank 4,50 % 4,36 % 3,97 %
Länsförsäkringar 4,54 % 4,32 % 4,35 %
Nordea 4,73 % 4,69 % 4,17 %
SBAB 4,53 % 4,45 % 4,16 %
SEB 4,54 % 4,40 % 3,89 %
Skandiabanken 4,62 % - 3,81 %
Stabelo 4,65 % - 3,97 %
Swedbank 4,62 % 4,69 % 4,23 %

Tabellen visar de senast aktuella snitträntorna på bolån (maj 2024).

Tryck här för att se hela listan

FAQ - Vanliga frågor och svar

Vilken bank har den lägsta snitträntan?

Vilken bank som har den lägsta snitträntan varierar månad för månad. Genom att göra en jämförelse på Finansportalen hittar du vilken bank som har den lägsta snitträntan på bolån just nu.

Hur hittar man den bästa snitträntan?

Börja med att sortera jämförelsen på Finansportalen utifrån snittränta.

Välj vilken bindningstid du vill titta på genom att trycka på rubriken i kolumnen (3 mån, 1 år, 2 år osv). Förvalt är bindningstider på 3 mån till 2 år men genom att trycka på de ljusblåa fälten kan du även få fram längre bindningstider upp till 10 år.

Du kan enkelt och smidigt ta fram historiska snitträntor bakåt i tiden genom att välja en annan månad än den som är förvald i rutan ovan.

Vilka bolag är med i jämförelsen?

Alla banker, bolåneinstitut och bolåneförmedlare som får ge ut eller förmedla bolån kan vara med i jämförelsen.

Vad är snittränta på bolån?

Snittränta är den genomsnittliga ränta som en banks kunder haft på nya bolån under en viss period och bindningstid.

Hur ofta uppdateras snitträntorna?

Enligt svensk lag ska bankerna offentliggöra sina snitträntor senast fem arbetsdagar efter varje månads utgång. Kort därpå uppdaterar vi dem på Finansportalen åt dig.

Vad kan man använda snitträntorna till?

Snitträntorna kan du använda när du ska ta ett nytt bolån, förhandla om ditt bolån eller flytta ditt bolån till en annan bank.

Genom att veta vad en banks genomsnittliga bolåneränta ligger på har du en fördel gentemot banken när du ska förhandla om din ränta.

När infördes snitträntor i Sverige?

Snitträntorna infördes 1 juni 2015.

Jämför bankernas snitträntor nu

Tryck på knappen för att börja din jämförelse.

Starta jämförelsen