Rörligt eller fast elavtal? Den frågan ställer sig många hushåll nu när termometern kryper nedåt och förra vinterns skyhöga elpriser åter dyker upp i minnet.

Frågan är: Vad ska man göra inför vintern?

Den senaste tiden har inneburit mycket regn i Sverige och Norge och nivån i vattenmagasinen är bra. Elpriserna har pressats nedåt och det borde vara ett tecken på att rörligt elpris inte är dumt under vintern men samtidigt kommer inte kärnkraften gå på full fart enligt Energimarknadsinspektionen som bedömer att reaktorerna kommer gå på 40 % kapacitet beroende på revisioner och olika problem. I söndags togs tex Ringhals reaktor 3 ur drift efter problem med reaktorn och när den kommer igång igen är oklart. Så när vintern slår till och efterfrågan på el stiger kommer vi förvisso ha bra med vatten i magasinen men kärnkraften kommer gå på halvfart. Energin måste då eventuellt hämtas någon annanstans ifrån och nära tillhands står tysk el och de priserna är högre än de nordiska. Det kan även vara så att elmarknaden redan prisat in problemen med de svenska kärnkraftverken varpå det inte kommer som en chock senare i vinter. Men ingen kan veta säkert.

De senaste två vintrarna har fått oss svenskar att se över sina avtal. Bara under juli månad i år bytte 36.000 st hushåll elbolag enligt Statistiska Centralbyrån. Även i Finansportalens jämförelse över elpriser märks en ökad aktivitet den senaste tiden. Fjolårets chockpriser vill ingen uppleva igen.

Men hur ska man då göra? Vad kommer hända med elpriserna? Vilket avtal och vilket elbolag ska jag välja? Den trista sanningen är den att det vet vi först med facit i hand i vår nästa år. En undersökning från Konsumenternas elbyrå som sträcker sig tillbaka till 2004 visar att det bästa valet har varit 3-åriga avtal följt av rörliga. 1-års-avtal har varit dyrast. Frågan är bara hur mycket vikt man som elkund kan lägga vid en undersökning som bara har 7 år som mätunderlag som dessutom omfattar åtminstone 2 st ”extrema” år.

Det finns några huvuddrag du kan välja mellan och mycket handlar om hur kall vintern kommer bli och därmed efterfrågan som i sin tur avgör hur mycket dyrare importerad el som Sverige kommer behöva. Det säger sig självt att det mest rör sig om gissningar för en genomsnittlig svensk och då kvarstår egentligen bara frågan: Hur riskbenägen är jag och vilka marginaler har jag?

Olika elavtal

1) Rörligt. Är du beredd att åka berg- och dalbana med ett rörligt elpris som sedan 2007 har varit ett okey val? Tror du att vintern blir mild och att nivåerna i vattenmagasinen kompenserar för ett lägre kapacitetsutnyttjande i dom svenska kärnkraftverken. Välj ett rörligt elpris.

2) Bundet. Känner du oro inför vinterns elpriser och vill veta på förhand ungefär hur stor din elräkning kommer bli? Välj ett bundet avtal. Du tar risken att betala onödigt mycket men samtidigt skyddar du dig mot eventuella chockpriser. Hos många elbolag finns möjligheten att mot en kostnad teckna om ett avtal ifall elpriset sjunker.

3) Mix. Hos många elbolag kan du välja att ha ett rörligt elavtal under året som görs om till ett bundet förutbestämt pris under vintermånaderna (oktober-mars). Ett mellanting för dig som vill ha rörligt pris men inte vill riskera eventuella chockpriser under vintern.

Tillsvidareavtal

Har du ett sk tillsvidareavtal så teckna ett riktigt avtal fortast möjligast. I nästan samtliga fall är tillsvidareavtalen mycket dyrare än andra alternativ. Omkring en miljon svenska hushåll har fortfarande denna avtalsform vilket är onödigt dyrt så om du är osäker, kontakta ditt elbolag och hör med dem och välj ett annat riktigt avtal. Tillsvidareavtal får du om du flyttat till en ny bostad eller om ett gammalt avtal löpt ut och du inte tecknat nytt.

Förhoppningsvis har du fått lite klarhet i olika alternativ som finns inför vintern och resten av året för den delen.

Jämför elavtal och spara pengar

På Finansportalens jämförelse över elbolag och elpriser kan du finna de bästa elavtalen för alla olika avtalsformer. Jämför och byt redan idag så behöver du inte oroa dig i onödan när vintern kommer.